לשכת עורכי הדין פרסמה את נתוני הבחינה האחרונה - מתוך תוכנת ExamEnable של אימאגנט

לשכת עורכי הדין מבצעת את מבחני ההסמכה של עורכי הדין באמצעות לשכת השירות של אימא'נט.

הלשכה פרסמה את הנתונים הסטטיסטיים בהודעותיה לעתונות ובאתר האינטרנט שלהם.

מקור: לשכת עורכי הדין - הודעת דוברת הלשכה

חברת אימאג' נט מזה מספר שנים מבצעת את מבחני הלשכה, מפיקה את תוצאות הנבחנים ומנפיקה דוחות סטטיסטיים רבים ומגוונים. חלק מנתונים אלה פורסמו על ידי דוברת הלשכה בקישור המצורף למעלה.

הטבלאות שבהודעה הדוברת מכילות התפלגות הנבחנים לפי מקומות הלימוד שבהם הנבחנים למדו, חיתוך לפי סטודנטים שעברו פעם ראשונה לבין סטודנטיפ שעברו בפעם השניה והשלישית ועוד ועוד.

בדיקת המבחנים בוצעה על ידי החברה באמצעות התוכנה לבדיקת מבחנים, ExamEnable, ותוכנה לסריקה וזיהוי טפסים AcuForm.

Plevinski