בנקסיה - מערכת לניהול בחינות ושאלונים

בנקסיה הינו שירות ופתרון מהפכני ליצירה וניהול מבחנים ובנק שאלות לכל מטרה.

הבנקסיה היא אפליקציה וובית איכותית בשיטת אלפא קורנבך הנותנת לכל מרצה את היכולת לייצר מבחן ושאלות בצורה קלה, יעילה, נוחה ומכל מקום.

פתרון הבנקסיה בנוי משני חלקים עיקריים: 1. עריכה. 2. היסטוריה.

עריכה

התוכנה תאפשר באמצעות ממשק ווב לייצר מבחנים, להוסיף, למחוק ולערוך שאלות ומסיחים ללא מגבלה כמותית.

ההפקה תייצר קובץ של שאלונים שאותו ניתן לשלוח אל המדפסת. מספר השאלונים יהיה כמספר הגרסאות. (הפורמט יהיה PDF).

לאחר ההפקה, המבחן יעבור למאגר ההיסטורי של המבחנים.

היסטוריה

ההיסטוריה מחולקת למספר שכבות:1. היסטוריית המבחן והשימוש בו. 2. היסטוריית המענה למבחן. 3. היסטוריית הסטודנטים.

לאחר שהסטודנטים ענו על השאלון, ניתן יהיה להזין חזרה את תשובות הסטודנטים אל המאגר. ההזנה תתבצע בשתי דרכים: 1. הקלדה. 2. יבוא נתונים מפתרון המבחנים ExamEnable.

יכולות הבנקסיה כמחולל מבחנים

 • יצירת שאלות פתוחות
 • יצירת שאלות סגורות (מבחנים אמריקאים)
 • שילוב של שאלות פתוחות וסגורות
 • בחירת מבחן מתוך מאגר היסטורי
 • יצירת פריטים חדשים
 • הוספת מבחנים ופריטים למאגר
 • שילוב גרפיקה ונוסחאות בתוך השאלות
 • מספר שאלות ומסיחים בלתי מוגבל
 • מספר בלתי מוגבל של גרסאות בערבול
הבנקסיה משמש כבנק לצורך
 • שמירת מבחנים מלאים בבנק
 • שמירת פריטים
 • שליפת מבחנים
 • אחזור פריטים לפי מאפיינים (רמות קושי, נושאים, מרצים וכד')
 • שמירת מבחני הסטודנט בבנק
הבנקסיה מבצע עבורך דוחות סטטיסטים
 • סטטיסטיקה ברמות ובחתכים שונים: לפי מבחן, נושא, סטודנט, מרצה, פקולטה וכד'
 • סטטיסטיקה של פריטים
 • קביעת רמת קושי היסטורית
Plevinski