שירותי עיבוד משובים וסקרים

משוב הוא כלי ניהולי, שיווקי וחינוכי, חשוב במיוחד. כלי זה נותן ביד המנהל מידע אודות שביעות רצון הלקוחות מהשירותים שהוא נותן, ביד הנהלת האוניברסיטה היא נותנת את הממידע אודות תפקוד המרצים השונים. היא נותנת בידי הציבור מידע אודות שביעות הרצון מהשופטים בישראל. או בידי הנהלת החברה מידע אודות תפקוד מנהליהם.

המשוב הוא היום כלי עבודה מקובל בכל ארגון. בלעדיו, ההנהלה כמעט עיוורת לצרכים המשתנים של לקוחותיהם, עובדיהם או תלמידיהם.

אימאג' נט נותנת היום שירות של ביצוע משובים בשתי דרכים:

  • סריקה אופטית של טפסי משוב
  • איסוף נתוני המשוב באמצעות ממשק אינטרנט

אימאג' נט מבצעת את כל השלבים הנדרשים על מנת להפיק את הדוחות הרצויים: עיצוב טופס המשוב, עיצוב הדוחו"ת הסופיים, בניית מסדי הנתונים, כתיבת התוכנה לבדיקת הססטיסטיקה, ארכיון של כל ההיסטוריה והשוואה של תוצאות נוכחיות מול ההיסטוריה ועוד.

Plevinski