על מנת לוודא שכל ההכנות הושלמו בזמן המתוכנן, יש לבצע עבודת תכנון יסודית עוד הרבה קודם מועד הבחירות.

אימאג' נט תכין עבורכם תוכנית פעולה ותוודא שכל מרכיבי התפעול והלוגיסטיקה מוכנים:
 • מציאת אתרים למיקום הקלפיות
 • בניית קלפיות והעברתם למקום המיועד
 • תכנון ועיצוב הטפסים
 • הדפסת הטפסים בבית דפוס מורשה
 • חלוקת הטפסים למורשי בחירה
 • הצבת מאבטחים בכל הקלפיות
 • הבאת מפקחים / עו"ד לפיקוח משפטי
 • שינוע הטפסים מהקלפיות למרכז הבחירות בצורה מאובטחת
 • התקנת מחשבים וסורקים אופטיים בנקודות הנדרשות
 • שילוט הקלפיות
 • אספקה של שתייה ומזון לכל העוסקים במלאכה
 • ועוד
Plevinski